Informácie o cenách dostnete v predajni alebo na telefónnom čísle 0905/263018.